Direct contact: +31 (0)76-5781583

Over ons

InDust is een professionele leverancier op het vakgebied van centrale stofafzuiging. Het dienstenpakket omvat het importeren, ontwerpen, leveren en onderhouden van centrale stofzuiginstallaties voor professioneel en industrieel gebruik.

InDust, importeur voor Nederland en België, is voor haar adviseurs en klanten een betrouwbare en proactieve partner bij het bieden van adequate oplossingen voor het verwijderen van stof. De door InDust geleverde producten en diensten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

InDust is onderdeel van Van Dijnsen Multitrading BV, specialist op het gebied van centrale stofzuiginstallaties sinds 1979.

Diensten

Ontwerp

Voorafgaand aan de levering wordt – indien gewenst – een inventarisatie gemaakt. Hierbij komen vragen aan de orde over, zoals:

  • het soort stof
  • de hoeveelheid stof
  • de gewenste gelijktijdigheid
  • specifieke wensen en eisen

Na deze inventarisatie wordt een vrijblijvende offerte uitgebracht

Levering

Levering geschiedt vanuit het centrale magazijn in Breda door geheel Nederland en België.

Montage

Montage kan worden uitgevoerd door uw eigen installateur, een gespecialiseerd montagebedrijf of uw eigen technische dienst.

Service

InDust beschikt over een servicedienst voor het verhelpen van eventuele storingen.

Onderhoud

U kunt InDust opdracht geven voor jaarlijks preventief onderhoud aan uw installatie.

Explosieveiligheid

Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Vermengd met omgevingslucht (zuurstof) en een ontstekingsbron (vonk) kan dit tot een explosie leiden. Explosies kunnen dodelijk letsel, zwaargewonden en/of grote materiële schade veroorzaken. Door één van deze drie factoren te elimineren kunnen explosies voorkomen worden.

ATEX zone 22 – geringe kans op explosieve atmosfeer bij normaal bedrijf
Voor ATEX zone 22 geldt dat de kans op een gasexplosie atmosfeer bij normaal bedrijf gering is en deze atmosfeer slechts zelden en gedurende korte duur bestaat (minder dan 0,1% van de bedrijfsduur)

ATEX zone 21 – grote kans op explosieve atmosfeer
Voor Atex zone 21 is de kans op een gas explosieve atmosfeer groot. In ATEX zone 21 betreft het een stof explosieve atmosfeer (0,1% tot 10% van de bedrijfsduur)

ATEX zone 20 – continue explosieve atmosfeer of gedurende lange perioden. In Atex zone 20  is een stofexplosieve atmosfeer continue of gedurende lange perioden aanwezig (meer dan 10% van de bedrijfsduur)

Principes voor explosiebeveiliging:

  1. Voorkomen dat er een explosieve atmosfeer kan ontstaan door het wegnemen of weghouden van alle brandbare stoffen en/of zuurstof
  2. Elimineren ontstekingsbronnen
  3. In het uiterste geval: explosies gecontroleerd toelaten en beperken van de gevolgen door explosiebestendige constructies, zoals safety valves

In veel bedrijven kan de aanwezigheid van brandbare stoffen niet voorkomen worden en vanwege de mensen die aanwezig zijn is het ook niet praktisch om de zuurstof weg te halen. De aangewezen manier om explosies te voorkomen is om de ontstekingsbron te elimineren door apparatuur aan te schaffen welke geen ontsteking kan veroorzaken. Is er (mogelijk) sprake van explosiegevaar? Meld dit dan!

Hoe gevaarlijk is stof?

Veel werknemers en leidinggevenden zijn onvoldoende op de hoogte van de gevaren van het werken met stof. Geschat wordt dat jaarlijks bij 122.600 mensen in de EU kanker vastgesteld wordt doordat zij (in het verleden) tijdens hun werk aan kankerverwekkende stoffen zijn blootgesteld (RIVM Letter report 2016-0010: Work-related cancer in the European Union). Respirabel stof is een sluipmoordenaar. Om een goed beeld te krijgen van de blootstelling moet men schattingen doen of metingen uit laten voeren door een gespecialiseerd arbo-adviesbureau of een arbodienst. Bij het nemen van maatregelen om de blootstelling te verlagen is het verplicht om onderstaande strategie te volgen voor wat betreft de arbeidshygiëne:

  1. bestrijding bij de bron
  2. organisatorische maatregelen ter voorkoming van blootstelling
  3. technische maatregelen

Het inademen van stof is nooit prettig. Het inademen van respirabel stof (zwevend stof dat doordringt tot in de terminale bronchiën en de longblaasjes) is ronduit slecht voor de gezondheid. Onderstaand enkele links waarvoor u zeker even tijd moet vrijmaken als u werkt met asbest en/of kwartsstof.

stof tot nadenken

de risico’s van asbest

werken met gevaarlijke stoffen

 

 


Product vergelijking
0
Productvergelijking is leeg, plaats producten om te vergelijken.
Vergelijken
Top